انواع عايق کاري کف و سقف خودرو:جلوگيري از تابش حرارت :يکي از قسمت هاي ماشين که باعث مي شود حرارت به ميزان زيادي با محيط بيرون انتقال پيدا کند، پنجره ها هستند. خورشيد از طريق تابشي که دارد مي تواند از طريق پنجره محيط داخلي ماشين را گرم کند اما اين موضوع مي تواند تنها در زمستان براي شما خوشآيند باشد و نه در تابستان. بنابراين يکي از کارهايي که مي توانيد اين است که از بازتاب دهنده هاي حرارت استفاده کنيد. البته هم در بيرون از ماشين و هم از درون. به اين ترتيب در زمستان و تاسبتان حرارت از درون به بيرون و برعکس انتقال پيدا نمي کند. با استفاده از اين نوع عايق حرارتي تنها توانسته ايد که روشي براي جلوگيري از تابش پيدا کنيد.


عايق خودرو


ادامه مطلب.

فروش انواع عايق حرارتي ساختمان در محمد شهر کرج

فروش انواع ايزوگام فويلدار در منظريه تهران

خدمات نصب انواع ايزوگام طرح دار در کرج و تهران

حرارت ,مي ,پيدا ,ماشين ,بيرون ,عايق ,درون به ,از طريق ,از درون ,مي تواند ,در زمستان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Paul بازسازي ساختمان | ويرا معماري ادب ديجيتال ايران کپي Crystal neda erto Monique Amy طرح هرم Erika